Mamy partnera projektu BCU w dziedzinie elektromobilności

Zarząd Powiatu Nowosolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym w toku naboru otwartego do pełnienia funkcji Partnera do współpracy w celu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,Elektryk” w Nowej Soli” w związku z ogłoszonym przez FRSE konkursem pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” – konkurs uzupełniający, finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Komponent: A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Cel szczegółowy Komponentu: A3. „Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji”, Reforma: A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją, Inwestycja: A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie:

Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7 A, 66-002 Zielona Góra

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 02.08.2023 r. do wyznaczonego terminu tj. 29.08.2023 r. została złożona jedna oferta. Oferta ta spełnia kryteria formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 54/2023 Starosty Nowosolskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. uznała, że ww. stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, profil działania organizacji jest zgodny z celami partnerstwa oraz posiada zasoby do realizacji przedsięwzięcia.