Mamy nowego Geodetę Powiatowego

Od nowego roku pracę na stanowisku Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli rozpoczęła Elżbieta Lubińska-Malejko.

Pani Elżbieta przeszła wszystkie szczeble kariery, od geodety kameralnego przez pracę w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zielonogórskim magistracie. Ma doświadczenie w zakresie prac w terenie oraz współpracy z Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli będzie m. in. kierowała pionem geodezyjnym i ewidencji gruntów i budynków.

– Cieszę się bardzo na tę współpracę i witam w naszym zespole – mówi Starosta Iwona Brzozowska.