Mamy nową Radę Rynku Pracy

We wtorek 14 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, która działa przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli. Przewodniczącą rady na kolejną kadencję została Bogumiła Ulanowska.

Powiatowa Rada Rynku Pracy to organ, który ma pomóc w zwiększeniu roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy. Jej zadaniem jest m. in. programowanie i monitorowanie polityki lokalnego rynku pracy, opiniowanie potrzeby realizacji programów Aktywizacji i Integracji oraz ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP.

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej na nową kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy. Akty powołania członkom Rady w imieniu Starosty Nowosolskiego wręczyła Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik.

Powiatową Radę Rynku Pracy tworzą Bogumiła Ulanowska – przewodnicząca, Jarosław Pilz – wiceprzewodniczący, Patrycja Ilnicka-Izydorek, Maciej Kopeć, Józef Krajewski, Dariusz Popowicz, Łukasz Stachura, Marek Strzelczyk oraz przedstawiciele Rady Powiatu Nowosolskiego: Alina Śmigiel, Andrzej Dela, Grzegorz Zwarycz.