Logojoga i Kolorowa jesień w SOSW

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 w ramach zajęć z terapii logopedycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczniowie uczestniczyli w dwóch projektach na platformie eTwinning Live.

– Ogrom pracy i współpracy naszych uczniów i przedszkolaków został doceniony uzyskaniem Krajowej Odznaki Jakości „eTwinning Quality Label” – podkreśla Katarzyna Kojtych-Dubec, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu w SOSW.

Uczniowie SOSW na zajęciach projektowych Kolorowa jesień

Pierwszy międzynarodowy projekt realizowany na indywidualnych zajęciach nosił tytuł „Colorful autumn/Kolorowa jesień”.

Udział w projekcie wzięli uczniowie klas I-III SP ZET oraz przedszkolaki z I i II Oddziału Przedszkolnego. Działania projektowe polegały na wymianie doświadczeń między europejskimi szkołami. Projekt trwał od września do grudnia 2021. Wszystkie działania systematycznie udostępniane były na Twinspace. W realizację projektu zaangażowani byli również rodzice, którzy wspierali swoje dzieci z deficytami rozwojowymi.

Realizacja projektu umożliwiła uczniom poznanie codziennej rzeczywistości szkolnej ich europejskich rówieśników. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w każdym etapie projektu, ucząc się od  rówieśników przez działanie i porównywanie pracy wykonanej przez kolegów. Aby uatrakcyjnić i podnieść poziom edukacji zajęcia odbywały się przy użyciu narzędzi Web 2.0. Projekt był doskonale wkomponowany w codzienne zajęcia logopedyczne.

Podsumowaniem działań projektowych uczniów, przedszkolaków i neurologopedy Katarzyny Kojtych-Dubec było uzyskanie Krajowej Odznaki Jakości „eTwinning Quality Label”.

https://sway.office.com/tjNWd3StQDMcPBMs?ref=Link

Logojoga

Drugim projektem, którego realizacja miała miejsce podczas zajęć logopedycznych był ogólnopolski projekt „Logojoga”.

Uczniowie SOSW na zajęciach projektowychDo udziału w projekcie zgłosiło się 28 szkół i przedszkoli z różnych zakątków Polski. W naszej szkole udział w projekcie wzięli uczniowie klas I-III SP ZET oraz przedszkolaki z I i II Oddziału Przedszkolnego. Nad przebiegiem projektu czuwała Monika Witasik, a jogowym przewodnikiem była Aleksandra Rosińska.

Efektem pracy jest 9 bajek do których tekst i ilustracje wykonały dzieci przy wsparciu logopedów. Wszystkie bajki zostały zebrane w książce elektronicznej https://www.storyjumper.com/…/95806286/5ffd7ba80de81…

Bajki wraz z ilustracjami zostały również zebrane w https://wakelet.com/wake/oqa2ZUiYsXndlBaejQfWw Bajki zostały poznane i przećwiczone przez przedszkolaki i uczniów SOSW biorących udział w projekcie.