LIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E 
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 5 Statutu Powiatu  Nowosolskiego zwołuję LIV sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 16 marca 2023 r., na godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski 
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie LIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  2. Przedstawienie porządku obrad. 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Powiatu Nowosolskiego. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Powiatu Nowosolskiego. 
  6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
  7. Sprawy różne. 
  8. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski