Lista działań doskonalących w ramach metody CAF zatwierdzonych przez Kierownictwo Urzędu do realizacji w 2017 roku

Na podstawie prac Zespołu CAF opracowano listę propozycji projektów do realizacji, co przedstawiono w „Planie doskonalenia” zatwierdzonym przez Starostę. Poniżej przedstawiono tematykę działań do realizacji wraz z uzgodnionym terminem wdrożenia oraz wyznaczonym właścicielem działania/projektu zgodnie z przytaczanym Projektem Doskonalenia-II edycja.

 

Nr  Nazwa działania Właściciel Termin

rozpoczęcia
wdrożenia

Termin

zakończenia
wdrożenia

1 A.     Mierniki i Wskaźniki w praktyce zarządczej  JST- szkolenie Janusz Baran Maj 2017 Sierpień 2017
2 B.     „Mierniki i wskaźniki w zarządzaniu procesowym-Karty Procesów” Wiesław Piec Sierpień 2017 Październik 2017
3 C.     Podniesienie skuteczności systemu szkoleń i wewnętrznego przepływu wiedzy Marek Szymczyk Maj 2017 Czerwiec 2017

Koordynator CAF-Wiesław Piec