Lista działań doskonalących w ramach metody CAF zatwierdzonych przez Kierownictwo Urzędu do realizacji w 2017 roku

Na podstawie prac Zespołu CAF opracowano listę propozycji projektów do realizacji, co przedstawiono w „Planie doskonalenia” zatwierdzonym przez Starostę. Poniżej przedstawiono tematykę działań do realizacji wraz z uzgodnionym terminem wdrożenia oraz wyznaczonym właścicielem działania/projektu zgodnie z przytaczanym Projektem Doskonalenia-II edycja.

 

Nr Nazwa działaniaWłaścicielTermin

rozpoczęcia
wdrożenia

Termin

zakończenia
wdrożenia

1A.     Mierniki i Wskaźniki w praktyce zarządczej  JST- szkolenieJanusz BaranMaj 2017Sierpień 2017
2B.     „Mierniki i wskaźniki w zarządzaniu procesowym-Karty Procesów”Wiesław PiecSierpień 2017Październik 2017
3C.     Podniesienie skuteczności systemu szkoleń i wewnętrznego przepływu wiedzyMarek SzymczykMaj 2017Czerwiec 2017

Koordynator CAF-Wiesław Piec