Licealistom z Nowej Soli po drodze na prawo

Współpraca Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zacieśnia się. Dla 120 uczniów nowosolskiej szkoły oznacza to większe możliwości rozwoju i poszerzania swojej wiedzy.

Członek Zarządu Sylwia Wojtasik oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli Aleksandra Grządko spotkały się z Dziekan Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Anna Paluszkiewicz, prof. UZ oraz Prodziekan dr Anna Chodorowska, aby opracować szczegółowy harmonogram działań w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

W ramach współpracy Ogólniaka i WPiA UZ młodzież z klas o profilu prawniczym będzie miała okazję uczestniczyć w życiu zielonogórskiej uczelni. Wykłady i seminaria będą odbywały się również w Nowej Soli. W sumie skorzysta z nich ok. 120 uczniów LO.

W środę grupa 35 uczniów została zaproszona na Wydział Prawa i Administracji UZ na cykl wykładów poświęconych bezpieczeństwu w sieci. Młodzież miała okazję dowiedzieć się o prawnych aspektach blokowania dostępu do niektórych witryn pracownikom, czy anonimowość jest gwarancją bezpieczeństwa oraz jakie prawa mają osoby korzystające z sieci.