Lepsza jakość nauki w Baczyńskim

Dzięki powiatowej inwestycji, której realizacja trwa w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli. Przyszli i obecni uczniowie tej szkoły zyskają zarówno nowe sale lekcyjne, jak i mnóstwo nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Zakończył się, ogłoszony przez Powiat Nowosolski, przetarg na doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny, elektroniczny, pomoce dydaktyczne i meble. Nowe wyposażenie trafi do 11 odnowionych pracowni.
I tak w nauce biologii pomogą modelowe pęcherzyki płucne, nerki, serce, ucho, jelito, ale też szkielet kota, królika, psa, ryby, czy węża. Uczniowie będą mogli badać i oglądać te wszystkie części za pomocą mikroskopu, kamery czy lupy. Pracownia astronomii zostanie wyposażona w teleskop, atlas multimedialny, zestaw okularów, lornetki i zestaw filtrów planetarnych. W geograficznej oprócz nowych map, globusów, atlasów i kompasów pojawią się skały, minerały i próbki gleb. Wiadomości z książek będą więc od razu utrwalane w praktyce. Pracownia fizyki wzbogaci się o samochód napędzany wodorem, czy silnik cieplny z drutem z pamięcią kształtu. Do nauki posłużą też kolektory słoneczne i zestaw energii odnawialnej. Uczniowie będą korzystać z oprogramowani komputerowych uczących histopatologii, anatomii, biologii, chemii czy matematyki. W salach pojawią się też nowe biurka, krzesła, stoliki, szafki i tablice, a także zestawy komputerowe, ekrany, projektory czy tablice interaktywne.
To kolejna inwestycja Powiatu poprawiająca jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Liceum Ogólnokształcące czeka teraz na termomodernizację, na którą Powiat pozyskał 3 mln zł środków zewnętrznych.