Łatwiejszy dostęp do map

W Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak wraz z Wicestarostą Przemysławem Ficnerem podpisali umowę na realizację projektu pt. Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych Powiatu Nowosolskiego dla ludności. Projekt będzie realizowany w ramach działania „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego. Warto przypomnieć, że Powiat Nowosolski znalazł się aż na drugim miejscu listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach tego właśnie działania i jest to jedyny samorząd z terenu powiatu, który takie dofinansowanie otrzymał. Całkowita wartość zadania to 1 339 760 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 138 796 zł.

Dzięki tym środkom powstanie system informacji i usług administracji elektronicznej opartej na tworzeniu i udostępnianiu materiałów w formie cyfrowej. Umożliwi to udostępnianie za pomocą internetu zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu. Obecnie wszystkie mapy są dostępne w klasycznej formie papierowej. Po zrealizowaniu projektu skróci się też czas dotarcia zainteresowanych osób i instytucji do danych geodezyjnych. Mieszkańcy będą mogli bez wychodzenia z domu dotrzeć do mapy ewidencji gruntów i budynków.