Lasy Państwowe zapowiadają opryski lotnicze

Mapa z oznaczonymi obszarami opryskówRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia, że w okresie od 20 kwietnia do 31 maja 2023 roku (w zależności od pogody oraz stopnia rozwoju owadów), ze względu na stwierdzony stan zagrożenia drzewostanów na terenie niżej wymienionych nadleśnictw, zostaną przeprowadzone zabiegi ograniczania populacji barczatki sosnówki, brudnicy mniszki oraz boreczników sosnowych przy użyciu sprzętu lotniczego.

Aktualnie trwają obserwacje zagrożonych drzewostanów i dopiero po ich zakończeniu zapadną precyzyjne decyzje dotyczące ewentualnej konieczności, terminu, lokalizacji i powierzchni przeprowadzenia poszczególnych zabiegów agrolotniczych z użyciem preparatu Mospilan 20 SP.

– Mospilan 20 SP – jest to związek z grupy pochodnych neonikotynoidów, zawierający jako substancję czynną – acetamipryd (20 %). Jest to insektycyd w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Będzie stosowany w dawce od 0,25 do 0,30 kg/ha rozpuszczony w wodzie z dodatkiem adiuwanta Ikar 95 EC. Ilość cieczy roboczej potrzebnej na zabezpieczenie 1 hektara wynosi około 3 litry. Ciecz rozbijana jest przez atomizery na mikrokrople (o wielkości ok. 150 mikrometrów), które osadzają się w koronach drzew.

Okres karencji dla runa leśnego wynosi 14 dni. Według etykiety – nie ma obowiązku wyznaczania zakazu wstępu dla ludzi i zwierząt w obszarze, na którym zastosowano środek.