Laptopy dla uczniów powiatowych szkół

41 laptopów oraz 6 ruterów trafi do uczniów szkół Powiatu Nowosolskiego. Nowy sprzęt, który ma być kupiony w ramach projektu „Zdalna szkoła”, pozwoli młodzieży na naukę w domach.

Nauka on-linie to spore wyzwanie dla uczniów i nauczycieli. Dla niektórych uczniów problemem jest ograniczony dostęp do internetu lub komputera.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego podjął decyzje o przystąpieniu do projektu „Zdalna szkoła”, który jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Powiat ubiega się o 100 tys. zł na zakup sprzętu dla uczniów.

– Na podstawie zapotrzebowania, które zgłaszali dyrektorzy naszych szkół, ustaliliśmy, że zakupimy 41 laptopów i 6 ruterów, aby pomóc młodzieży w nauce zdalnej – informuje Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik.

 

Projekt granatowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”