Kupujemy komputery dla dzieci z rodzin zastępczych

Powiat Nowosolski pozyskał kolejne pieniądze na komputery i drukarki dla uczniów z naszego terenu. Tym razem sprzęt trafi do wychowanków rodzin zastępczych oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie.

253 365 zł otrzymał Powiat Nowosolski na realizację projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19. Pieniądze pozyskane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zostaną przeznaczone na zakup komputerów, drukarek oraz środków ochrony osobistej dla rodzin zastępczych oraz wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 67 wychowanków z 49 rodzin zastępczych otrzyma w użyczenie laptopy. Do 29 rodzi zastępczych trafią urządzenia wielofunkcyjne (drukarki i skanery). Sprzęt zostanie przekazany również do 4 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie – 8 laptopów i 4 drukarki.

Ponadto z otrzymanej kwoty wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi oraz wychowankowie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu powiatu (138 rodzin zastępczych, 49 wychowanków z 4 placówek) otrzymają środki ochrony osobistej. Na ten cel przeznaczono ponad 12 tys. zł.

Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.