Które sprawy w Wydziale Komunikacji załatwisz bez umawiania terminu?

Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli nadal przyjmuje mieszkańców po wcześniejszym umówieniu wizyty. Jednak niektóre sprawy można już załatwić bez konieczności ustalania terminu.

Mając na uwadze nadal utrzymujące się zagrożenie epidemiczne i w związku z tym brak możliwości używania systemu kolejkowego, obsługa bezpośrednia w Wydziale Komunikacji będzie realizowana według ustalonych zasad:

  • W sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, wycofania czasowego pojazdów – prosimy umówić się na wizytę, w tym celu należy kontaktować się na numer telefonu – 68 458 67 14.
  • W sprawach dotyczących praw jazdy – prosimy umówić się na wizytę, w tym celu należy kontaktować się na numer telefonu  – 68 458 67 13.
  • W sprawach dotyczących odbioru stałych dowodów rejestracyjnych, dokonania wpisów w dowodzie rejestracyjnym, wtórnika tablic rejestracyjnych, wtórnika nalepki kontrolnej, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu – można zgłaszać się bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty.

W celu realizacji obsługi prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Komunikacji wyłącznie umówionych Klientów załatwiających sprawę, bez osób towarzyszących.

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami prosimy o stosowanie zabezpieczeń w postaci maseczek lub przyłbic.

 Jednocześnie przypominamy, że posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny – zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

Ustawodawca wprowadził od dnia 31.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dłuższy 180-dniowy termin na zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenie kupna lub sprzedaży zarejestrowanego pojazdu w Polsce.