Kto zajmie się przebudową Spożywczaka?

Ogłosiliśmy przetarg na modernizację korytarzy oraz doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. To pierwsza z dwóch dużych inwestycji, która w tym roku zaplanowana jest w Spożywczaku.

Wizualizacja remont ciągów komunikacyjnych ZSP nr 4Od trzech lat wizytówką ZSP nr 4 w Nowej Soli są wyremontowane i doposażone pracownie gastronomiczna, logistyczne czy hotelarsko-turystyczne. Czas na kolejny krok i przebudowę ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych, toalet.

– Od lat Powiat Nowosolski inwestuje w edukację, ponieważ chcemy stworzyć młodzieży jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Po Centrum Kształcenia Ustawicznego Elektryk i Liceum Ogólnokształcącym przyszedł czas na kolejne nasze szkoły. W tym roku w budżecie mamy zabezpieczone środki na kontynuację modernizację Spożywczaka – zapowiada Wicestarosta Waldemar Wrześniak

W pierwszej kolejności inwestycja będzie realizowana w ramach programu „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska 2014-2020 Powiat Nowosolski.

Wizualizacja - nowy sprzęt dla uczniów technikum logistycznego w budynku BDotacja zostanie przeznaczona na remont korytarzy m. in. wymianę podłóg, malowanie ścian, wymianę drzwi, montaż instalacji elektrycznej, oświetlenia i sieci LAN. Dodatkowe w ramach projektu planowany jest zakup doposażenia dla logistyków. Nowoczesne sprzęty – owijarka i przenośnik rolkowy – będzie się znajdował w budynku B. Trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę.

Warto jednak zaznaczyć, że to nie jedyna inwestycja zaplanowana w ZSP nr 4 w tym roku. Powiat otrzymał 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Realizacja tego zadania również zaplanowana jest na ten rok i będzie obejmować dokumentację i modernizację budynku C, w ramach której będą wyremontowane sale lekcyjne, korytarze i toalety – zapowiada Wicestarosta Waldemar Wrześniak.