Kto musi umówić termin wizyty w Wydziale Komunikacji?

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli jest już otwarte dla interesantów. Obsługa bezpośrednia realizowana jest we wszystkich wydziałach. Przypominamy jednak o tym, że w Wydziale Komunikacji nadal cześć spraw można załatwić tylko po wcześniejszym umówieniu terminu.

Przed wizytą w nowosolskim starostwie należy umówić termin w sprawach dotyczących:

  • rejestracji pojazdów,
  • wymiany dowodów rejestracyjnych,
  • wycofania czasowego pojazdów.

Termin wizyty można ustalić telefoniczne pod nr 68 4586714.

Z kolei bez konieczności umawiania terminu można załatwić sprawy dotyczące prawa jazdy, odbioru stałych dowodów rejestracyjnych, dokonania wpisów w dowodzie rejestracyjnym, wtórnika tablic rejestracyjnych, wtórnika nalepki kontrolnej, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.

Przypominamy również, że od 1 stycznia 2021 r został przywrócony termin 30-dniowy na wykonanie czynności dotyczy pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31.12.2020 r.

Aby uniknąć kary administracyjnej wynikającej z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy dokonać rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub zbycia.

Zbycie lub nabycie pojazdu można zgłosić:

  • osobiście lub poprzez pełnomocnika w Wydziale Komunikacji w pokoju nr 5 bez konieczności dodatkowego umawiania się na wizytę.
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub strony www.gov.pl
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenie wraz z kopią umowy można przesłać tradycyjną pocztą.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://bip.powiat-nowosolski.pl/procedury/12/wydzial/1/