Kto dostał stypendium Powiatu?

251 uczniów szkół Powiatu Nowosolskiego otrzymało stypendia za I semestr roku szkolnego 2020/2021. Jak co roku stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostały przyznane za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz sportowe.

Logo Powiatu Nowosolskiego "Ucz się u nas" na tle pieniędzyNajwięcej, bo aż 190 uczniów, otrzymało stypendia Powiatu Nowosolskiego za wyniki w nauce. W gronie stypendystów jest również 57 sportowców oraz 4 laureatów olimpiad i konkursów.

82 stypendystów do uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli. 70 stypendiów trafiło do uczniów z wysokimi wynikami w nauce, 4 do laureatów olimpiad i konkursów, a 8 do uczniów, którzy wyróżniają się w sporcie.

Do uczniów CKZiU Elektryk trafiły 81 stypendia, 35 za wyniki w nauce i aż 46 za osiągnięcia sportowe.

W ZSP nr 2 stypendia za wyniki w nauce otrzymało 10 uczniów.

W  ZSP nr 4 w gronie stypendystów znalazło się aż 49 uczniów, w tym 1 osoba otrzymała stypendium za osiągnięcia sportowe.

W kożuchowskiej Piątce uczy się 26 tegorocznych stypendystów, którzy zostali docenieni za wysokie wyniki w nauce.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym stypendia otrzymało 3 uczniów – 2 za osiągnięcia sportowe i jedna osoba za wyniki w nauce.