Kto będzie oceniał oferty w zakresie darmowych porad prawnych?

Do 30 października czekam na zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.

Kandydatów należy zgłaszać za pomocą formularza. Wniosek należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli do Biura Obsługi Interesantów lub wysłać pocztą. Termin składania dokumentów mija 30 października.

Formularz musi być podpisany przez kandydata oraz osobą/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Na podstawie zgłoszeń członków komisji wybierze Zarząd Powiatu Nowosolskiego.

Kandydaci do komisji nie mogą reprezentować wnioskodawców, którzy biorą udział w konkursie ofert. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu.