Kto będzie leczył zęby uczniów powiatowych szkół?

Opieka dentystyczna dla każdego ucznia to jedno z założeń nowej ustawy o opiece zdrowotnej, która weszła w życie w połowie września. Powiat Nowosolski prowadzi rozmowy ze specjalistami uprawnionymi do realizacji tego zadania.

Na chwilę obecną Powiat Nowosolski podpisał już porozumienie z gabinetem dentystycznym w Kożuchowie. Aby zapewnić właściwą opiekę stomatologiczną wszystkim zainteresowanym uczniom, musimy nawiązać współpracę z kolejnymi specjalistami. Chętnych jednak brakuje.

We wtorek 3 listopada w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie z przedstawicielami gabinetów dentystycznych z Powiatu Nowosolskiego, które mają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaproszenie otrzymało 14 gabinetów.

Spotkanie było okazją do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących współpracy w ramach zapewnienia opieki dentystycznej dla uczniów szkół Powiatu Nowosolskiego. Rozmowy dotyczyły także sposobu finansowania takich usług.

Zgłoszone przez uczestników spotkania uwagi i wątpliwości zostaną przekazane do NFZ.