Kożuchowska „piątka” z certyfikatem

Publiczne Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie otrzymało wyróżnienie i Certyfikat Wiarygodnej Szkoły.

Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Za spełnienie powyższych kryteriów i potwierdzenie właściwych standardów funkcjonowania szkoły, przyznawany jest Certyfikat Wiarygodności. Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.  Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Technikum wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.

Uczestnicząc w Programie ZSP Nr 5, spełnił wszystkie warunki zawarte w Regulaminie co oznacza, że jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy oraz bezpieczeństwo swoim uczniom.

Posiadanie Certyfikatu Wiarygodna Szkoła, sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły zarówno w gminie, w powiecie, jak i w całym regionie. Wzmacnia tym samym swoją pozycję wśród innych szkół jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkreśla prestiż szkoły i właściwe jej zarządzanie.

Certyfikat Wiarygodna Szkoła