Kożuchowska Piątka uczestnikiem światowej kampanii pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Po raz trzeci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kożuchowie przystąpił do kampanii edukacyjno – profilaktycznej, która w tegorocznej edycji zorganizowana została pod hasłem Walka z głodem i niedożywieniem. W ramach trwania akcji (od 1 do 19 listopada) w szkole przeprowadzonych zostało szereg ciekawych przedsięwzięć, wśród których znalazły się: warsztaty plastyczne dla uczniów klas pierwszych, wykłady tematyczne z udziałem przedstawicieli Sanepidu, spotkania z pielęgniarką szkolną oraz zajęcia poświęcona tematyce Praw Człowieka. Bardzo ciekawym, zasługującym na uwagę działaniem, było opracowanie przez nauczycieli i uczniów ulotki poświęconej zagadnieniu głodu i niedożywienia w kontekście samopoczucia i funkcjonowania dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły w osobach: Klaudia Kowalewska, Karolina Zalas oraz Bartosz Witkowski przeprowadzili w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 krótką pogadankę oraz rozdali przygotowane dla dzieci ulotki. Wystąpienie młodzieży spotkało się z aprobatą i dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.