Korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych

– Z korepetycji jestem bardzo zadowolona. Te czasem tak brzydko nazywane korkami zajęcia są naprawdę ważnym elementem w edukacji dzieci – mówi Danuta Herman, rodzic zastępczy.

Dziecko pisze literki na kartcePowiat Nowosolski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli umożliwia przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w ramach projektu „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”. To działanie skierowane do dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.

600 godzin dla 25 uczniów

Ogólna wartość całego projektu wynosi ponad 900 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 770 tys. zł. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca 2021 roku.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia, która prowadzi zadania z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

– Zależy nam na integracji środowiska rodzin zastępczych i dzieci, które się w nich wychowują, oraz osób z niepełnosprawnościami z naszego powiatu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym – zaznacza Sylwia Wojtasik, członkini zarządu powiatu nowosolskiego.

Działania projektowe mają na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
– W ostatnim czasie zakończyliśmy duże działanie – korepetycje dla dzieci i młodzieży w formie indywidualnych zajęć wyrównawczych. Mieli okazję utrwalić materiał szkolny z wybranego przedmiotu, co w dobie pandemii i zajęć online okazało się trafnym posunięciem. 25 uczniów z rodzin zastępczych skorzystało z prawie 600 godzin korepetycji – dodaje Wojtasik.

Efekty w postaci lepszych ocen

Wśród uczestników korepetycji był wnuk Urszuli Pyrcz: – Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wnuczek od razu złapał wspólny język z panią korepetytorką, która potrafiła dobrze wszystko wytłumaczyć. Lekcje były prowadzone na bieżąco z programem, który przerabiają w szkole. Jeśli było trzeba, to zostawała dłużej. Widzę też efekty w ocenach, chociaż Igor zawsze był dobry z matematyki. Chciałabym jeszcze, żeby ktoś potrafił mu pomóc z polskim.

Z kolei z korepetycji z języka angielskiego korzystały dzieci w domu Danuty Herman.
– Korepetycje były bardzo pomocne. Takie lekcje twarzą w twarz są bardzo wartościowe, bo dziecko ciągle jest zmuszane do odpowiedzi, do główkowania. Dużo więcej to daje niż lekcja w szkole. Muszą rozmawiać po angielsku. Nabywają też pewności siebie, bo wiedzą, że słowa wypowiadają dobrze – mówi Danuta Herman.

Dodaje, że lekcje zawsze przebiegały w miłej atmosferze. – Jestem z nich bardzo zadowolona. Efekty są widoczne, dzieci są lepiej przygotowane do sprawdzianów. Te czasem tak brzydko nazywane korkami zajęcia są naprawdę ważnym elementem w edukacji dzieci – dodaje rodzic zastępczy.

Co dalej?

Obecnie PCPR i powiat nowosolski jest w trakcie realizacji indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością. Zaplanowano 300 godzin bezpłatnego wsparcia. dla tych osób i ich rodzin. Tematyka spotkań oraz czas realizacji dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. – Ponadto od czerwca planujemy też ruszyć z warsztatami grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością „Uwierz w siebie” oraz z warsztatami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej – mówi Sylwia Wojtasik.
I dodaje: – Dużo planów, dużo pomysłów, oby czas pandemii okazał się dla nas łaskawy i nie zakłócił naszych działań, bo potrzeby są ogromne, a i efekty mogą okazać się całkiem ciekawe.

Aleksandra Gembiak
Tygodnik Krąg