Koperty życia trafią do… lodówki

Jeszcze w tym roku do seniorów z powiatu nowosolskiego trafi 1 300 Kopert życia. W planach są również szkolenie z pierwszej pomocy. Powiat Nowosolski rozpoczyna realizację programu zdrowotnego dedykowanego osobom starszym i przewlekle chorym.

Formularz opracowany w porozumieniu z ratownikami medycznymi i lekarzami będzie zawierał wszystkie informacje o seniorze, jego stanie zdrowia, uczuleniach, przyjmowanych lekach oraz dane kontaktowe do członków rodziny.

„Kopertę” zgodnie z przyjętymi zasadami należy trzymać w lodówce, która powinna być oznaczona naklejką informacyjną. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia podstawowe informacje medyczne są cenną wskazówką, która pozwoli ratownikom lub lekarzowi szybko i skutecznie podjąć właściwie działania.

O aktualizowanie danych w Kartach życia będą musieli zadbać sami seniorzy.

Trwają prace nad przygotowaniem formularza. Jeszcze w tym roku 1 300 Kopert życia trafi do mieszkańców powiatu. Kolejne 1 300 będzie do rozdysponowania w 2021 roku.

W planach są również szkolenia z pierwszej pomocy, które poprowadzą lekarze i ratownicy medyczni. Kursy będą organizowane we wszystkich gminach.

Że takie działania są potrzebne, nikt nie ma wątpliwości. Realizację programu pozytywnie zaopiniowała Rada Seniorów Powiatu Nowosolskiego.

W budżecie Powiatu na realizację zadania zabezpieczono 40 tys. zł.