Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

W dniu 18 stycznia br. obradował Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Elżbieta Polak – marszałek województwa lubuskiego, Alicja Makarska – wicemarszałek województwa lubuskiego, starostowie lubuskich powiatów oraz Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Katarzyna Drożak – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych.

Głównym tematem obrad było określenie wstępnego algorytmu podziału środków unijnych na poprawę jakości kształcenia zawodowego w ramach programu Lubuskie Centra Kształcenia Zawodowego. Konwent Starostów zaaprobował projekt algorytmu przedstawiony przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie tzw. projektów miękkich z EFS.