Konsultacje społeczne Planu Strategicznego WPR

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Wspólna polityka rolna - lipiec - minister zapraszaTen etap konsultacji społecznych dokumentu potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, pod koniec roku, do Komisji Europejskiej.

– Tak jak w trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu, również teraz zależy nam szczególnie na Państwa opiniach i propozycjach, ponieważ Państwa praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich oraz mieszkańców obszarów wiejskich – zachęcają przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Swoje opinie i uwagi do projektu Planu można zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta .