Konsultacje dla uczniów powiatowych szkół

Rok szkolny zbliża się ku końcowi. Uczniowie jednak nadal pracują na swoje oceny. Oprócz nauki on-line, pojawiła się możliwość “powrotu” do szkoły. Od 1 czerwca uczniowie mogą również korzystać z konsultacji z nauczycielami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dało szkołom zielone światło do organizowania zajęć w placówkach. Spotkania uczniów z nauczycielami mają charakter konsultacji. Od 1 czerwca 2020 z tej możliwości mogą skorzystać uczniowie wszystkich szkół powiatowych – CKZiU „Elektryk”, LO, ZSP nr 2,4 i 5.

W realu

Jak podkreślają dyrektorzy zakres konsultacji wynika z indywidualnych potrzeb uczniów. Osoby, które mają taką potrzebę, muszą najpierw zgłosić się do szkoły. Osobisty kontakt z nauczycielem jest możliwy tylko w wyznaczonym terminie.

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w spotkaniu z nauczycielem muszą wyrazić rodzice.

Podczas konsultacji przestrzegane są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Indywidualnie

Przypominamy, że od 18 maja w naszych placówkach prowadzone są również indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z orzeczeniami. Również w tym przypadku udział dzieci i młodzieży w zajęciach uzależniony jest od zgody rodziców.