Konserwator Zabytków oglądała „Odrę”

Dziś – 13 maja br., odbyło się kolejne spotkanie na terenie byłej Fabryki Nici “Odra”. Tym razem uczestniczyła w nim Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków Barbara Bielinis- Kopeć, która wyda opinię w sprawie ewentualnego wyburzenia kompleksu budynków.
Obecni na spotkaniu Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner i Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz przedstawili wizje zagospodarowania tego miejsca, uświadomili również, jak niebezpieczny jest obecny stan niektórych budynków.