Konkurs wiedzy o H. Sienkiewiczu w ogólniaku

W związku z obchodzonym Rokiem Sienkiewicza, w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli zorganizowano we wtorek – 15 bm. imprezę poświęconą temu właśnie wybitnemu pisarzowi. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak. Łącząc przyjemne z pożytecznym uczniowie i nauczyciele z ogólniaka przygotowali zarówno wykład na temat H. Sienkiewicza, jak i ciekawe konkursy. Trzeba było np. zrobić projekt plakatu filmowego, był konkurs „O kim mowa? Sztuka pięknego czytania”, podczas którego załogi z gimnazjum nr 2, 3 oraz klas pierwszych LO musiały odgadnąć, o jakiej postaci czytają ich koledzy. Oceniana była zarówno wiedza, jak i piękne czytanie. Ale najwięcej emocji wzbudził konkurs niespodzianka dla Zbyszka i Jagienki, podczas którego duety z poszczególnych klas trafiały rzutkami do darta w namalowanego niedźwiedzia. Nagrody i puchary najlepszym wręczyli: Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak i Dyrektor LO Ewa Zacłona.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji:
– Konkurs plastyczny: Julia Wardyńska, Oliwia Drabik i Natalia Szymanowska z Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli
– Konkurs pięknego czytania: Dawid Kowalski i Oliwia Ciosek z Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli
– Quiz “O kim mowa?” (znajomość powieści Sienkiewicza) Krzysztof Sosnowski, Agata Ogrodniczuk i Szymon Wojtasik z Gimnazjum nr 2 w Nowej Soli
– Konkurs “SMS od Sienkiewicza”- Albin Kowanec i Tomasz Augustyniak z klasy 1A Liceum Ogólnokształcącego
– Konkurs Niespodzianka (polowanie na niedźwiedzia): Julia Kulczycka i Piotr Kołodziej