Konkurs dla NGO

Zarząd Powiatu Nowosolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2024 zadań publicznych. Oferty można składać do 25 lipca 2024 roku.

W puli pieniędzy zaplanowanych na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego jest jeszcze 4 600 zł. Kwota ta może być przeznaczona na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej:

  • zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w tym zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie przedsięwzięć sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
  • organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, propagujących sporty wodne i turystykę rzeczną,
  • organizowanie szkoleń, turniejów, rozgrywek i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym,
  • organizowanie imprez wspierających rozwój aktywności fizycznej seniorów,
  • prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • turystyka i krajoznawstwo.

Więcej informacji w BIP.