Kongres Powiatów „Dobry Zawód”

6 kwietnia we Wrocławiu odbył się Kongres Powiatów „Dobry Zawód”. Wzięło w nim udział ponad 700 uczestników, w tym Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Bogumiła Sadowa, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli Grzegorz Königsberg oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli Daniel Lesiewicz. Podczas kongresu przedstawiono aktualny stan prac legislacyjnych dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego, zaprezentowano przykłady innowacyjnych działań w zakresie kształcenia zawodowego, w tym branżę elektryczno-energetyczną, transportu lotniczego, transportu kolejowego i chemiczną. Rozmawiano również o finansowaniu projektów edukacyjnych.