Konferencja z przedsiębiorcami coraz bliżej

Trwają przygotowania do wrześniowej konferencji z przedsiębiorcami, które organizuje Powiat Nowosolski oraz Powiatowy Urząd Pracy. Jej celem jest poznanie problemów przedsiębiorców z naszego terenu oraz współpraca, która ma zaowocować polepszeniem warunków ich rozwoju.

W poniedziałek Członek Zarządu Sylwia Wojtasik spotkała się z przedstawicielem Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli inż. Józefem Krajewskim.

Starszy Cechu J. Krajewski opowiadał o problemach i sukcesach lokalnych przedsiębiorców, możliwościach rozwoju i ich planach na przyszłość. To kolejny głos przedsiębiorców, którzy zostali zaproszeni na wrześniową konferencję w nowosolskim PUP.

Jak podkreśla Członek Zarządu Sylwia Wojtasik rozmowy z przedsiębiorcami oraz ich przedstawicielami pozwalają na dokładną diagnozę problemów oraz potrzeb. Tematy poruszane podczas konferencji w PUP będą próbą znalezienia rozwiązań i metod wsparcia dla przedstawiali lulanego rynku.