Komunikat MZGK w sprawie wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli zlecił badanie wody z wodociągu publicznego w niezależnym laboratorium. Wyniki nie potwierdziły obecności bakterii z grupy coli w próbkach. Nadal czekamy na kolejne wyniki badań Sanepidu, do tego czasu obowiązują zalecenia dotyczące gotowania wody używanej do celów konsumpcyjnych.

MZGK Sp. z o.o. informuje, że w ramach prowadzonego stałego monitoringu jakości wody w 9 lipca pobrane zostały próby wody do analiz z 8 punktów na terenie miasta Nowa Sól (w tym na terenie Stacji Uzdatniania Wody).

Badania wykonało Laboratorium JARS posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Wyniki bakteriologii w zakresie Liczba bakterii z grupy coli oraz Liczba Escherichia coli wynoszą „0” we wszystkich badanych punktach. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników sieci. Jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatowa Stacją Sanepidu w Nowej Soli, która pobrała próby do dalszych analiz, a na ostateczne wyniki będzie trzeba poczekać do piątku.

Przypominamy, że Komunikat nr 23 wydany w dniu wczorajszym przez Sanepid nadal obowiązuje do odwołania.