Kolejny rok akademicki rozpoczęty

W środę, 30 września w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli, słuchacze Nowosolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali nowy rok akademicki 2015/2016.

Wśród zaproszonych gości dalszych sukcesów Uniwersytetowi życzyli: starosta Waldemar Wrześniak oraz Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. Za swoją działalność na rzecz NUTW starosta W. Wrześniak wyróżnił Eugeniusza Kamińskiego. Wykład inauguracyjny pt. „Obraz etniczny Powiatu Nowosolskiego na przestrzeni wieku”, wygłosił dr Tomasz Andrzejewski – dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Na zakończenie goście i słuchacze NUTW wysłuchami mini koncertu w wykonaniu zespołu Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli.

Wśród działań NUTW można znaleźć szeroką gamę wykładów i spotkań autorskich, koncerty, występy artystyczne zespołów, chórów, kabaretów, wernisaże, wycieczki, spotkania integracyjne, warsztaty, seminaria, pokazy, szkolenia. Poza tym zajęcia w sekcjach: historycznej, kulinarnej, komputerowej, fotograficznej, literackiej, decoupage, turystyki rowerowej, gimnastycznej i tanecznej.