Kolejny oddział nowosolskiego szpitala ogranicza przyjęcia

Od 18 lutego 2022 r. do odwołania z powodu sytuacji epidemicznej przyjęcia zostają ograniczone na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli. Wyjątek stanowią sytuacje związane z ratowaniem życia oraz porody.