Kolejny etap naboru do powiatowych szkół

W tegorocznym naborze 406 uczniów złożyło dokumenty do szkół Powiatu Nowosolskiego. 167 wybrało technika, 121 szkołę branżową I stopnia, a 118 złożyło dokumenty do liceum.

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Nowosolskiego odbyła się elektroniczna symulacja. Na podstawie wybranych przez młodzież preferencji oraz wyników z egzaminów kandydaci zostali przydzieleni do klas.

W czwartek 11 lipca o godz. 11.00 zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. To jednak nie koniec procedury naboru!

Uczniowie zakwalifikowanie muszą potwierdzić wolę przyjęcia przedkładając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu zewnętrznego, o ile dokumenty te nie zostały złożone podczas uzupełnienia wniosku. Na uzupełnienie dokumentów jest czas tylko do 12 lipca 2024!

Przypominamy, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 17 lipca 2024 r.

Podczas symulacji 45 uczniów nie zostało zakwalifikowanych do żadnego oddziału. Dla nich rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w szkołach.