Kolejne Targi przed nami!

22 kwietnia 2016 r. na hali sportowej CKZiU Elektryk w Nowej Soli odbędą się II Nowosolskie Targi Pracy i Edukacji. Ich organizatorem jest starosta nowosolski, prezydent Nowej Soli, oraz  dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy.

Podczas targów, osoby poszukujące pracy i miejsca praktyk zawodowych będą miały możliwość osobistego kontaktu z pracodawcami, którzy zaprezentują swoją firmę oraz przedstawią aktualne wolne miejsca pracy i praktyk, na które będzie można złożyć swoje CV.
W Targach wezmą udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne,  pracodawcy, organizacje szkolące, urząd pracy, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni partnerzy rynku pracy. Targom towarzyszyć będą wykłady oraz prezentacje związane z rynkiem pracy.

Udział w nich jest bezpłatny.