Kolejne przypadki ASF. Teren skażony obejmuje 3 powiaty

We wtorek (19 listopada 2019) Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że badania potwierdziły wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u osiemnastu dzików na terenie naszego województwa. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego obszar skażony wirusem został wyznaczony na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego.

Podczas przeszukiwań prowadzonych w strefie skażonej oraz wyznaczonej, na podstawie analizy ryzyka, strefie buforowej w 9 lokalizacjach znaleziono padłe dziki. Znamy już wyniki badań próbek.

Kolejne przypadki ASF

Na podstawie badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wystąpienie ASF u kolejnych 18 dzików.

Od dnia 14 listopada 2019 r. potwierdzono na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego afrykański pomór świń u dwudziestu odnalezionych dzików na terenie obszaru oraz wyznaczonej strefy ochronnej.

Teren skażony

Wojewoda Lubuski wydał kolejne rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Rozporządzenie określa teren skażony na terenie trzech powiatów – nowosolskiego, wschowskiego oraz zielonogórskiego.

Trwają dalsze intensywne przeszukiwania, także przy udziale wojska. Planowana jest także lokalizacja budowy drugiego zewnętrznego ogrodzenia.

Profilaktyka

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby obsługujące świnie, w celu uniknięcia potencjalnej możliwości przeniesienia choroby ze środowiska naturalnego do gospodarstwa. W szczególności należy zabezpieczyć przed dostęp dzikich zwierząt do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki.

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT PLW