Kolejne partnerstwo LO i Uniwersytetu Zielonogórskiego

W ubiegłym tygodniu Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli podpisało umowę współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. To już drugi porozumienie partnerskie szkoły z zielonogórską uczelnią.

Czy matematyka ma przyszłość? – na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie oraz zaproszeni goście podczas święta matematyki w nowosolskim LO. Z inicjatywy Ewy Zacłony, nauczycielki matematyki oraz dr Krystyna Białek, pracownika naukowego Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ, w Ogólniaku odbyły się potyczki matematyczne LOGOSDAY.

Spotkanie otworzył Dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ, natomiast wykład nt. „Czy matematyka ma przyszłość” poprowadził prof. Zbigniew Świtalski.

Młodzież miała okazję przekonać się, że matematyka nie jest taka trudna, jak powszechnie się wydaje. Zadania, których poziom znacznie wykraczał poza program szkolny, budziły sporo emocji, jednak uczniowie poradzili sobie z nimi doskonale. Ostatecznie reprezentacja LO w składzie: Alicja Dera, Joanna Wojtasińska, Filip Jędrasiak, Rafał Stadnik, Marek Smyksy zajęła pierwsze miejsce.

Ukoronowaniem szkolnego święta matematyki było podpisanie umowy partnerskiej z Uniwersytetem Zielonogórskim. Dokument podpisali Aleksandra Grządko, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli oraz z prof. dr hab. Longin Rybiński, Dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.

Według założeń porozumienia współpraca będzie realizowana m.in. przez organizowanie wykładów, warsztatów, zajęć laboratoryjnych i pokazowych promujących matematykę wśród uczniów. Te wydarzenia będą odbywały się zarówno w Nowej Soli, jak i na zielonogórskiej uczelni. Na profesjonalne wsparcie naukowców UZ mogą liczyć także nauczyciele LO.

Warto dodać, że podobne porozumienie o współpracy Liceum Ogólnokształcące podpisało w ubiegłym roku z Wydziałem Nauk Biologicznych UZ. – W ramach współpracy nasi uczniowie biorą udział w warsztatach, wykładach i eksperymentach naukowych na uczelni, ale także studenci UZ przyjeżdżają do nas, aby pogłębiać pasję tymi dziedzinami nauki – podkreśla A. Grządko, dyrektor LO.