Kolejne ognisko ptasiej grypy

Wczoraj (6.03) wyniki badań laboratoryjnych drobiu padłego w Konradowie – gm. Otyń, potwierdziły obecność wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus potwierdzony został przez Instytut w Puławach. W sumie w gospodarstwie padło 28 sztuk drobiu. W związku z tymi wydarzeniami Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner spotkał się dziś w Otyniu z Wójt Barbarą Wróblewską i sołtysami. W obszarze zapowietrzonym znalazły się miejscowości: Modrzyca, Konradowo, Zakęcie, Otyń oraz dzielnica miasta Nowa Sól – Pleszówek. Dziś odbędzie się tam spis drobiu, a potem zostanie przeprowadzona likwidacja ptactwa. Wicestarosta P. Ficner zaplanował również szereg spotkań z wójtami, burmistrzami i sołtysami danej gminy w sprawie przestrzegania zakazu trzymania drobiu na wolnym powietrzu. Terminy spotkań podamy wkrótce. Przypominamy, że w celu zapobiegania pojawienia się kolejnych przypadków zarażenia ptasią grypą, obowiązuje bezwzględny zakaz trzymania drobiu na otwartej przestrzeni. Również pasza i woda przeznaczona dla drobiu musi być trzymana w zamkniętych pomieszczeniach. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby mające bezpośredni kontakt z ptactwem i produktami pochodzącymi od ptactwa. Należy stosować wszelkie środki ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony układu oddechowego oraz higieny rąk.