Kolejne miliony na doposażenie „Elektryka”

Powiat Nowosolski otrzymał ponad 2 miliony zł dofinansowania na realizację polsko-niemieckiego projektu „Międzybranżowe transgraniczne Laboratorium budownictwa energooszczędnego”. Dzięki tym środkom uda się m.in. wyposażyć nowoczesną pracownię energii odnawialnej w nowosolskim „Elektryku” i stworzyć podręcznik do nauki zawodów dla branży budowlano-energetycznej.

W środę 6 marca Waldemar Wrześniak, wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, uczestniczył w konferencji na temat programu współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Spotkanie było poświęcone 15-letniej współpracy transgranicznej w ramach umów partnerskich oraz nowym możliwościom alokacji środków.

Powiat Nowosolski od lat skutecznie pozyskuje pieniądze z programów transgranicznych. Obecnie trwa realizacja projektu  „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji”. Projekt, który zakłada między innymi przebudowę i doposażenie pracowni zawodowych CKZiU „Elektryk”, będzie miał swoją kontynuację.

Kilka dni temu Komitet Monitorujący rozdzielił kolejną pulę środków. Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazło się „Międzybranżowe transgraniczne Laboratorium budownictwa energooszczędnego”. Partnerski projekt, którego liderem jest Powiat Nowosolski, zakłada przygotowanie pracowników branży budowlano-energetycznej, którzy będą mogli podjąć pracę zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Efektem współpracy CKZiU „Elektryk” z partnerską szkołą w Poczdamie ma być również innowacyjny poradnik dla uczniów szkół polskich i niemieckich, którzy uczą się w zawodach budowlanych, energetycznych i energii odnawialnej.

W ramach projektu zaplanowano m.in. wyjazdy na targi, specjalistyczne kursy językowe, warsztaty w zakresie zarządzania urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej oraz doposażenie pracowni warsztatowych w CKZiU „Elektryk” (np. powstającego w tym roku ogródka energii odnawialnej). Niemieccy partnerzy zamierzają także zmodernizować eksperymentalno-pomiarowy obiekt dydaktyczny (BEM – Baufisikalisches Experimenten- und Messzentrum).

Całkowita wartość tego projektu to ok. 2,4 mln zł. Jego realizacja rozpocznie się w styczniu 2020 roku i potrwa do 2022 roku.