Kolejne dotacje dla lokalnych pszczelarzy

W tym roku Powiat Nowosolski przeznaczył 45 tys. zł na działalność proekologiczną Rejonowych Kół Pszczelarzy. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup leków do zwalczania chorób pszczół, ochronę pożytków istniejących, zakup krzewów i drzew na poszerzenie pożytków, zakup matek pszczelich oraz zakup materiałów i narzędzi pszczelarskich.

Od lat Powiat Nowosolski wspiera proekologiczną działalność lokalnych kół, związaną z ratowaniem pszczół, którym grozi wyginięcie. Również w tym roku Zarząd przekazał pieniądze na ratowanie ok. 3 tys. rodzin pszczelich.

Kwoty jakie przyznano poszczególnym kołom to:

  • Rejonowe Koło Pszczelarskie w Kożuchowie – 15 000,00 zł
  • Koło Rejonowe Bytom Odrzański – 10 000,00 zł
  • Rejonowe Koło Pszczelarzy w Nowej Soli – 20 000,00 zł

Pszczelarze z Powiatu Nowosolskiego prowadzą działania proekologiczne związane z ratowaniem pszczół. Niestety koszt zakupu leków zwalczających choroby pszczół nieustannie rosną. Dlatego Rejonowe Koła od lat w tej kwestii mogą liczyć na przychylność Zarządu Powiatu. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel 45 tys. zł.