Kolejne 2 dziki z ASF potwierdzone

W czwartek Główny Lekarz Weterynarii poinformował o dwóch kolejnych dzikach z ASF w naszym regionie. W związku z wirusem zostały wyznaczone czerwona i żółta strefa, która swoim zasięgiem obejmuje dużą cześć naszego województwa oraz tereny województw ościennych.

W województwie lubuskim są 22 potwierdzone przypadki padłych dzików z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Nadal trwają przeszukiwania lasów w wyznaczonej strefie.

W miejscu znalezienia padłych dzików z wirusem ASF wyznaczono obszar objęty ograniczeniami. Na mapach Głównego Lekarza Weterynarii został oznaczony również obszar ochronny, który swoim zasięgiem obejmuje województwo lubuskie oraz przygraniczne tereny województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Przypominamy, że w związku z ASF tymczasowo zostały zamknięte dla ruchu most w Stanach i część ścieżki rowerowej od Otynia do granicy z Wielkopolską. Na terenie skażonym obowiązuje również zakaz wstępu do lasu.

W przypadku znalezienia martwego dzika należy o tym fakcie jak najszybciej poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii (od 7.00 do 15 .00 – tel 68 45 83 858 ) lub zadzwonić na numer alarmowy.