Kobieta Roku 2023 Województwa Lubuskiego

Do 30 czerwca przyjmowane są zgłoszenie kandydatek do tytułu Kobieta Roku 2023 Województwa Lubuskiego.

Celem konkursu „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego oraz działania na rzecz kobiet” jest uhonorowanie Lubuszanek działających aktywnie na polu artystycznym, naukowym, obywatelskim, społecznym i biznesowym, a także osób i instytucji zaangażowanych we wzmacnianie pozycji kobiet w społeczeństwie. Ideą konkursu jest promowanie równego traktowania kobiet oraz upowszechnianie przykładów działań podejmowanych przez kobiety i na rzecz kobiet.

Tytuły „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” nadane zostaną w kategoriach:

  • działalność artystyczna
  • działalność na rzecz drugiego człowieka
  • działalność obywatelska
  • działalność naukowo-badawcza
  • działalność biznesowa

Przyznane zostanie również wyróżnienie specjalne za „Działania na rzecz kobiet”. Wyróżnienie to, może trafić także do mężczyzn i instytucji zaangażowanych w podejmowanie działań na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w społeczeństwie. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji konkursu zawarte są na stronie internetowej