Klasy patronackie przyszłością edukacji zawodowej

W dniu 19 października 2015 r. odbyło się oficjalne podpisanie umów patronackich pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a przedsiębiorcami i przedstawicielami służb mundurowych.

Władze Powiatu reprezentowane były przez Pana Andrzeja Ogrodnika . W swoim wystąpieniu zaznaczył on, iż edukacja i rozwój kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim jest jednym z priorytetów działania samorządu powiatowego. Podkreślił znaczącą rolę podpisanych umów w podnoszeniu jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz stworzeniu w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Dzięki dzisiejszej inicjatywnie uczniowie CKZiU zapewniony mają udział w praktykach zawodowych, stażach, kursach, szkoleniach oraz nieodpłatne nabycie uprawnień do wykonywania zawodu. Pracodawcy zyskują natomiast dobrze przygotowanego pracownika znającego technologie i materiały.

W trakcie uroczystości Pani Katarzyna Dzieńdziura, Kierownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zaprezentowała koncepcje przebudowy CKZiU „ Elektryk” przy ulicy Piłsudskiego oraz wskazała źródła finasowania inwestycji.

Przewidywany okres realizacji projektów finansowych modernizacji centrów kształcenia zawodowego to lata 2017-2018.