Klasa z innowacją wojskową na obchodach 50-lecia powstania 11 batalionu remontowego w Żaganiu

Pierwszy czerwca kojarzony jest przede wszystkim z Dniem Dziecka. Dla delegacji uczniów ZSP nr 5 w Kożuchowie, przedstawicieli klasy z innowacją wojskową to był również dzień, w którym uczestniczyć oni mogli w uroczystościach związanych z Obchodami 50–lecia powstania 11 batalionu remontowego z Żagania. Jednostka, o której mowa, od początku istnienia klasy o profilu mundurowym sprawuje Patronat nad młodzieżą. W ramach obchodów jubileuszu uczniowie pod opieką wychowawczyni pani Anety Łozińskiej oraz kierownika szkolenia praktycznego ppłk. rez. pana Mirosława Lewandowskiego uczestniczyli w licznych zorganizowanych z tej okazji atrakcji. W części oficjalnej programu znalazły się: defilada wojskowa w asyście kompanii honorowej ze sztandarem jednostki, przy akompaniamencie orkiestry wojskowej oraz uroczysty apel batalionu na terenie Muzeum Jeńców Wojennych. Równie ważnym wydarzeniem w tej części obchodów było odczytanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu medalu Gwiazdy Afganistanu, a także rozkazu dowódcy 11 batalionu remontowego o mianowaniu żołnierzy na wyższe stopnie wojskowe. Pamiętając o wieloletnich zasługach dla jednostki wojskowej, dowódca wyróżnił wielu żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Oprócz momentów uroczystych i podniosłych w programie imprezy znalazły się także pokaz sprzętu wojskowego oraz poczęstunek przygotowany specjalnie dla zaproszonych gości. Nie zabrakło również czasu na kontakt z żołnierzami i ciekawe z nimi rozmowy, które to wydarzenia okazały się być dla naszych uczniów wspaniałą lekcją patriotyzmu. Obchody 50–lecia batalionu remontowego i towarzyszące temu imprezy stanowiły dogodne warunki do promowania historii, patriotycznych postaw, jak również kreowania wartości proobronych. W imieniu dyrektora szkoły pani Ireny Szwarc list gratulacyjny i pamiątkową statuetkę od społeczności naszej szkoły na ręce dowódcy batalionu ppłk. Ireneusza Maślanki złożył kierownik szkolenia praktycznego ppłk. rez. Mirosław Lewandowski.