Kierunki rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce – ankieta

Minister Zdrowia zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej „Badania opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce”. Celem ankiety jest zebranie opinii na temat głównych problemów z organizacją opieki długoterminowej w Polsce oraz możliwości poprawy udzielania opieki długoterminowej w przyszłości.

Ankietę mogą wypełnić wszystkie osoby zainteresowane a w szczególności:

– świadczeniodawcy,
– pacjenci,
– opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych
– osoby, które nie otrzymują opieki długoterminowej, a powinny,
– pracownicy medyczni,
– przedstawiciele środowisk akademickich, samorządów terytorialnych, partnerów społecznych (w szczególności organizacje pozarządowe), które zajmują się przepisami dotyczącymi opieki długoterminowej.

Ankieta jest dostępna do 14 lipca 2023 r., pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/badanie-opinii-na-temat-kierunkow-rozwoju-zdrowotnej-opieki-dlugoterminowej