Kierownik PODGiK przechodzi na emeryturę

Andrzej Trojanowski to specjalista z ogromnym doświadczeniem i wiedzą zapisaną w bazach i na mapach powiatu nowosolskiego. Wieloletni Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

A. Trojanowski (z kwiatami) podczas pożegnaniaAndrzej Trojanowski całe swoje życie zawodowe związał z geodezją, nieustannie pogłębiał swoją wiedzę w tej dziedzinie i był mentorem dla wielu pokoleń młodych urzędników. Był pracownikiem biura projektów wodno-melioracyjnych w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz szefem nowosolskiej filii Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Od 1999 r. pracował w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, gdzie pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, a od 14 lat Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej.

Po ponad 45 latach pracy A. Trojanowski podjął decyzję o przejściu na emeryturę. Wieloletniego współpracownika oraz znakomitego specjalistę żegnali Starosta Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak, Członkowie Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik i Andrzej Żuberek, Skarbnik Ewa Matyla, Sekretarz Monika Owczarek oraz Burmistrz Bytomia Odrzańskiego Jacek Sauter.