Jubileusz i Święto Policji

Przed Komendą Powiatową Policji w Nowej Soli odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Funkcjonariusze otrzymali awanse, wyróżnienia i nagrody. W tym roku obchody miały wyjątkowy charakter w związku z jubileuszem stulecia działalności formacji w Polsce.

W czwartek 18 lipca Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik wzięła udział w powiatowych obchodach Święta Policji. W uroczystości wzięli udział także lokalni samorządowcy, przedstawiciele prokuratury, służb mundurowych współpracujących z nowosolską policją oraz rodziny i sympatycy nowosolskich funkcjonariuszy.

100 lat to za mało

W lipcu mija setna rocznica powołania do życia Policji Państwowej. To okazja do posumowań oraz podkreślenia zasług funkcjonariuszy policji. Dzięki poświęceniu, zaangażowaniu i determinacji, które wkładają w codzienną pracę mieszkańcy Powiatu Nowosolskiego mogą czuć się bezpiecznie.

Nowosolscy funkcjonariusze w szczególny sposób uczcili również 100-lecie powstania Policji. Przed komendą została odsłonięta tablica pamiątkowa oraz posadzono “Dąb Pamięci”.

Nagrody i awanse

Święto Policji to przede wszystkim czas podziękowań i okazja do wyróżnienia tych, którzy w szczególny sposób podchodzą do służbowych obowiązków.

Podczas uroczystego apelu odczytano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu srebrnego medalu za długoletnią służbę dla nadkom. Romana Kondrackiego oraz Decyzję MSWiA o nadaniu odznaki „Zasłużony Policjant” dla asp. szt. Marcina Jeziorskiego.

Tradycyjnie policjantki, policjanci oraz pracownicy cywilni KPP w Nowej Soli otrzymali awanse, odznaczenia i nagrody:

W Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli awansowani zostali:

na stopień podinspektora Policji:

Piotr Romanowski

na stopień nadkomisarza Policji:

Robert Perlak

na stopień aspiranta sztabowego Policji:

Rafał Bartoszewicz, Albert Dulik, Paweł Gutowski, Krzysztof Kondracki, Magdalena Wartecka

na stopień starszego aspiranta Policji:

Przemysław Napieralski, Artur Olejniczak

na stopień aspiranta Policji:

Michał Haniszewski, Sebastian Chrześcijański, Łukasz Jakubów, Tomasz Major, Agnieszka Olchowa, Michał Rybaniec, Arkadiusz Szarzyński, Jan Tatuśko, Magdalena Tkacz, Marcin Uss, Piotr Wojtaszek, Łukasz Spiechowicz

na stopień młodszego aspiranta Policji:

Katarzyna Mantura, Przemysław Dąbek, Renata Dąbrowicz-Kozłowska, Mariusz Jakubowski, Dawid Tokarek, Adam Wachowski, Maciej Walendziak, Bartłomiej Stolarz

na stopień sierżanta sztabowego Policji:

Mariusz Adam, Mateusz Bogus, Piotr Kwiatkowski, Mariusz Milewski, Maciej Nowak, Joanna Rudnicka, Justyna Sęczkowska, Joanna Wójcik

na stopień starszego sierżanta Policji:

Karolina Kowalczyk, Dawid Kramski, Jacek Marciniak, Dariusz Rurarz, Katarzyna Synowiecka

na stopień sierżanta Policji:

Anna Bereś, Dawid Górski, Grzegorz Partatus, Jagoda Reus, Milena Stachowiak

na stopień starszego posterunkowego Policji:

Igor Ziętal, Miłosz Morawski, Rafał Dzioch, Emil Sojka, Jolanta Figiel, Piotr Siuta, Justyna Wicik

Nagrodami Komendanta Głównego Policji został wyróżnionych 9 policjantów oraz dwoje pracowników cywilnych:

nadkom. Roman Kondracki, asp. szt. Mateusz Reinert, asp. szt. Tomasz Sczęśniak, asp. szt. Robert Statkiewicz, asp. szt. Marcin Jeziorski, mł. asp. Mateusz Leśniowski, mł. asp. Przemysław Dąbek, asp. Agnieszka Olchowa, sierż. szt. Marcin Kopel oraz Barbara Grzelak pracownik cywilny Komisariatu Policji w Kożuchowie; Jarosław Szymaniak pracownik cywilny Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli;

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Nowej Soli Krzyże Niepodległości klasy II otrzymali:

podinsp. Piotr Romanowski, podkom. Marek Jeziorski, asp. szt. Jacek Przybysz, asp. szt. Radosław Kujawski, asp. szt. Krzysztof Kondracki, asp. Maciej Maciejewski, asp. Bogdan Stęszewski, sierż. szt, Piotr Kwiatkowski, sierż. szt. Bartłomiej Stolarz

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i nagrodzonym gratulujemy!