Jesteśmy liderem pozyskiwania unijnych pieniędzy

Powiat Nowosolski po raz kolejny znalazł się na wysokiej pozycji rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Tym razem samorządowych liderów oceniano pod kątem pozyskania środków unijnych w latach 2014 – 2019.

Powiat Nowosolski w rankingu Wspólnoty „Samorządowi liderzy pozyskania środków unijnych 2014-2019” znalazł się na wysokim 34. miejscu na 314 powiatów w kraju. Ta lokata daje jednocześnie drugie miejsce wśród powiatów województwa lubuskiego.

Zestawienie obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W przypadku Powiatu Nowosolskiego kwota ta wynosi 464,43 zł na jednego mieszkańca.