Jestem za. I tak 21 razy

Jednomyślnie radni powiatowi zagłosowali za podjęciem uchwał w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Przedstawiona przez Zarząd koncepcja dalszego funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowosolskim została pozytywnie zaopiniowana również przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i prawie wszystkie Związki Zawodowe.

Podejmowane na wtorkowej (17 stycznia br.), nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Nowosolskiego uchwały dotyczyły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”. Wariant, który jednogłośnie przegłosowali radni zakłada przeniesienie niektórych szkół wchodzących w skład „Odlewniaka” do „Elektryka” oraz likwidację pozostałych.
I tak od nowego roku szkolnego zostanie rozwiązany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli, w którego skład obecnie wchodzą: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3 i Centrum Kształcenia Ustawicznego z Publicznym Gimnazjum dla Dorosłych.

Uczniowie technikum z rozwiązanego „Odlewniaka” będą kontynuować naukę w technikum funkcjonującym w CKZiU „Elektryk”. Również do „Elektryka” zostanie włączone Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych, które funkcjonuje obecnie w strukturach ZSP nr 3. Uczniowie będą mieli zapewnione właściwe warunku lokalowe oraz bazę dydaktyczną. Z powodu braku chętnych uczniów przestaną istnieć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3.

Zmiany nastąpią również w przypadku Zasadniczych Szkół Zawodowych. Zarówno tej z „Elektryka”, jak i „Odlewniaka”. Z powodu braku skutecznego naboru od kilkunastu lat ZSZ wchodząca w skład „Elektryka” zostanie zlikwidowana. Natomiast w jego struktury zostanie przeniesiona Szkoła Zawodowa z „Odlewniaka”.