Jest absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu

Za nami najważniejsza sesja podsumowująca ciężki rok samorządowej pracy. Zarząd Powiatu Nowosolskiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Dela wręcza kwiaty Staroście Iwonie BrzozowskiejStarosta Nowosolski Iwona Brzozowska zaprosiła do debaty nad Raportem o stanie Powiatu Nowosolskiego za 2020 r. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., które otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.

– Oceniany rok był szczególny, w którym trzeba było stawić czoła różnorodnym wyzwaniom w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i szukać sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów. Ale zadanie to wypełniliśmy dobrze – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska. – Jako Przewodnicząca Zarządu dziękuję wszystkim jego Członkom za dobrą, całoroczną współpracę. Serdecznie dziękuję też Radnym, a także wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek mu podległych – dodaje.

Po przedstawieniu dokumentów i debacie przyszedł czas na głosowanie. Większością głosów Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Radni przyjęli również sprawozdanie z budżetu za 2020 r.

Członkowie Zarządu oraz Skarbnik Powiatu Ewa Matyla usłyszeli słowa uznania i podziękowania od radnych. Gratulacje złożyli również obecni na sesji Prezydenta Jacek Milewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Petreczko.